CFM SOĞUTMA VE OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş. GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununun 10. Maddesi ile aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla CFM Soğutma ve Otomasyon San. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, ziyaretçi bekleme salonu, çalışma odaları, kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi merkez ofis güvenlik yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre CFM Soğutma ve Otomasyon San. Tic. A.Ş.’nin AOSB 10044 sk. No:9 Çiğli İzmir adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@cfm.com.tr e-posta adresine ya da cfmsogutma@hs06.kep.tr adresine iletebilirsiniz.